UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 


 Mokslo metų trukmė, trimestrų datos, pamokų laikas, mokinių atostogos 2018–2019 m. m. 

              1. 2018–2019 m. m. ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 1-4 klasė – 2019 m. birželio 6 d., 5-10 klasė – 2019 m. birželio 20 d.

Klasė                    

Ugdymo procesas prasideda

Ugdymo proceso trukmė dienomis

Mokymosi savaitės

1–4

2018-09-01

175

35

 5–10

2018-09-01

185

37

 

 

         2. Ugdymo laikotarpiai  tolygiai ugdymo procese 2018–2019 m.m. skirstomi  trimestrais:

Klasė

I trimestras

II trimestras

III trimestras

1–4

 2018-09-01–2018-11-30

12 ugd. sav.

2018-12-01–2019-03-15

12 ugd. Sav.

2019-03-18–2019-06-06

11 ugd. Sav.

5–10

 2018-09-01–2018-11-30

12 ugd. sav.

2018-12-01–2019-03-15

12 ugd. sav.

2019-03-18 –2019-06-20

13 ugd. sav.

 

         3. Mokykla dirba 5 dienas per savaitę, ugdymo procesas vykdomas pamokų forma, išskyrus 9 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti ar projektinei veiklai vykdyti. 1–4 klasėse galimos integralus ugdymas.

3.1.. Pamokos trukmė 1 klasėje 35 min., 2–10 klasėse pamokos trukmė 45 min.

  3. 2. Pamokų laikas :

   1 klasės mokiniams:

1. 8.00 – 8.35

2. 8.55 – 9.30

3. 9.50 – 10.25

4. 11.00 – 11.35

5. 12.05 – 12.40

 

    Pamokų laikas 2–10 klasių mokiniams:

1. 8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 11.00 – 11.45

5. 12.05 – 12.50

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55– 14.40

         3.3.. Po trijų pamokų organizuojama aktyvioji pertrauka pagal mokykloje priimtą aktyviųjų pertraukų organizavimo tvarką (direktoriaus 2015-11-11 Nr. V-92 įsakymas).

 

  4. Atostogos 1–10 klasių mokiniams. Iš viso 17 ugdymosi dienų 2018–2019 m.m.:

Atostogos

Pradžia

Pabaiga

Rudens

2018-10-29

2018-11-02 (4 dienos)

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02 (4 dienos)

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22 (5 dienos)

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26 (4 dienos)

Vasaros

1-4 klasės – birželio 7 d.,

5-10 klasės – 2018-06-21

2019-08-31

 

5. (32.1) Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau - pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Ugdymo proceso dienos, skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitoms ugdomosioms veikloms, planuojamos mokyklos (10 dienų) ir suderintos su steigėju  (5 dienos).

 5.1. Mokyklos numatytos veiklos : 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Renginio data

Ugdymas

1-4 klasės

5-10 klasės

  1.  

Klasės veiklų ir kiekvieno mokinio ugdymosi aptarimas ir planavimas.

 Rugsėjo 3d.

 

Socialinių, komunikavimo, mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas.

  1.  

 Saugaus eismo diena

Žmogaus saugos diena

Rugsėjo 14 d.

Pažintinė-praktinė veikla

  1.  

 

,, Talentų sodas“

Gegužės 31d.

Kūrybinė, pažintinė- praktinė veikla

  1.  

Kalėdų šventė

Gruodžio 21 d.

Kūrybiškumo ugdymas

  1.  

Pradinukų diena „Jovariukų ratas“

,, Amatų ir menų diena“

Kovo  29 d.,

 kovo 4 d.

Kūrybiškumo ugdymas

  1.  

 ,,Gyvenu Žemaitijoje“

Integruota socialinių mokslų diena ,, Tauragės krašto istorija iš arčiau“

Balandžio 2 d.,

 

birželio 14 d.

Pilietiškumo ugdymas

7.

Praktinės veiklos su akcija ,,Darom“

Kovo 22-balandžio 22d.

Socialinė-praktinė veikla

  8.

Šeimos diena

 

 

Gegužės 15 d.

 

Pilietiškumo ugdymas

 

    9.

,, Džiaugiuosi tyrinėdamas“

 

Integruota gamtos, tiksliųjų ir menų diena ,, Piknikas  protui ir kūrybiškumui“

birželio 4 d.

birželio 19 d.

 

Kūrybiškumo ir pažinimo kompetencijų ugdymas

 

    10.

Edukacinės pažintinės išvykos

 

Pagal klasių vadovų parengtas programas

 (m. m. eigoje)

Pažintinė veikla

 

9.2. Suderintos su steigėju:

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Renginio data

Ugdymas

1

Mokslo metų pradžios diena

 Rugsėjo 1 d.

Pilietiškumo ugdymas

2

Karjeros ugdymo diena

Lapkričio 16 d.

Karjeros planavimas

3

Socialinė - pilietinė diena

vasario  15 d.

Pilietiškumo ugdymas

4

 Sporto diena 1–5 klasių mokiniams

 

Birželio 6 d.

Sveikos gyvensenos ugdymas

 

Sporto diena 5–10 klasių  mokiniams

 

Birželio 11 d.

 

5

Mokslo metų pabaigos šventė 1–4 klasių mokiniams

Birželio 6 d.

Pilietiškumo ugdymas

Mokslo metų pabaigos šventė 5–10 klasių mokiniams

Birželio 20 d.

 

 

 

 

2018-2019 m.m. mokyklos veiklos planas
Mokyklos renginių planas 2018-2019 m.m.
Ugdymo planas 2018-2019 m.m.
Renginių planas 2017-2018 m.m.
Ugdymo planas 2017-2018 m.m.
Mokyklos veiklos planas 2017-2018 m.m.
Renginių planas 2016-2017 m.m.
2016-2017 m. m. mokyklos veiklos planas

Informacija atnaujinta: 2018-09-24 20:48:51
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 
© Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Telefonas +370 446 72564 | El. paštas rastine@jovarai.taurage.lm.lt