Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“.

Programa skirta 2018-2019 mokslo metams.

Organizatoriai VšĮ ,,Vaiko labui“.

Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa moko ,kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti.

Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje šią programą vykdo mokytoja Inga Eičienė, dalyviai – priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai.

Lietuvoje buvo atliktas tarptautinis tyrimas, kurio metu tikrintas programos „Zipio draugai” išliekamasis poveikis vaikams. Tirti vaikų gebėjimai praėjus metams po dalyvavimo programoje. Tyrimai parodė, kad:

 • išaugo vaikų pasitikėjimas savimi,
 • sumažėjo agresyvaus, nevaldomo elgesio atvejų;
 • padidėjo vaikų empatija;
 • vaikai tapo draugiškesni, gebantys drauge rasti išeitį, susitarti;
 • padidėjo dėmesingumas ir gebėjimas susivaldyti;
 • svarbiausia – vaikai išmoko daugiau būdų, kaip įveikti sunkumus: atsiprašyti, pasikalbėti, pasakyti tiesą;
 • lengviau prisitaikė prie mokyklos tvarkos ir aplinkos;
 • greičiau susirado draugų;

 

Manome, kad ir mūsų bendruomenės vaikai , kurie dalyvauja šioje programoje labiau pasitikės savo jėgomis, išmoks įveikti sunkumus, taps draugiškesniais ir lengviau adaptuosis pirmoje klasėje.

 


 

Smurto prevencijos programa „Antras žingsnis “

 

Vykdymo laikas

 

2015-2016 m. m.  – 1 klasė,

2016-2017 m. m.  – 2 klasė,

2017-2018 m. m.  – 3 klasė,

2018-2019 m. m.  – 4 klasė.

 

Programos organizatoriai - Paramos vaikams centras.

 

Programos tikslas - ugdyti bei stiprinti vaikų socialinius - emocinius įgūdžius.

 

Uždaviniai:

Mažinti vaikų agresyvų elgesį, mokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, susitvarkyti su problemomis ir suprasti savo elgesio pasekmes.

 

Programa yra taikoma kaip prevencinė smurto mažinimo priemonė. „Antro žingsnio” programos mokymo planas sukurtas ugdyti vaiko socialinę kompetenciją, mokant jį socialinių emocinių įgūdžių, kurie yra būtini jo sėkmingam tolimesniam gyvenimui. Vaikams, kurių socialinių emocinių įgūdžių lygis yra aukštesnis, žymiai geriau sekasi ne tik bendrauti, bet ir mokytis bei pasiekti savo tikslų. Būtinų gyvenimui socialinių bei emocinių įgūdžių vaikai mokomi modeliuojant gyvenimiškas situacijas, kartojant išmoktus įgūdžius bei teigiamai pastiprinant naujų įgūdžių išmokimą. ,,Antro žingsnio” programa yra taikoma visiems klasės vaikams.

 

Programos rezultatas – sveiki ir saugūs vaikai.

 

Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje šioje programoje dalyvauja pirmus metus 1a ir 1b (mokytojos Loreta Midvikienė ir Dalia Šlionienė ) bei tęsia projektą 2a ir 2b klasės mokiniai (mokytojos Mirendalina Libonienė ir Lina Butvydienė). 

 


 

eTwinning projektas.

 

Projektas yra organizuojamas eTwinning portale Europos mokyklų bendruomenės. Jo sumanytojas ir įkūrėjas mokytojas iš Ispanijos CEIP Savador Espriu mokyklos Badalonoje Joan Molar. Iš viso į šį projektą įsijungė 14 partnerių iš įvairių Europos šalių.

Tai integruotas projektas, kuriame sužinosime apie tų šalių geografinę padėtį, istoriją, kultūrą ir menus. Taip pat pristatysime savo mokyklą, save, savo šeimą ir keliausime virtualioje aplinkoje, kartu žaisime įvairius žaidimus, piešime piešinius ir juos talpinsime eTwinning portale. Projektas truks visus mokslo metus.

Dalykai- dailė, pasaulio pažinimas, anglų kalba, IKT.

Priemonės-El. Paštas, internetinės publikacijos, kita programinė įranga, projekto dienoraštis, TwinSpace.

Dalyviai- Jovarų pagrindinės mokyklos 3a klasės mokiniai.

Projekto vadovė - anglų kalbos mokytoja Vida Antanavičienė.

Tikslai ir uždaviniai:

Ugdyti užsienio kalbos komunikacinę bei tarpkultūrinę kompetenciją, ugdytis asmenines ir socialines vertybines nuostatas, atvirumą pasaulio bendruomenei, toleranciją, kūrybingumą ir saviraiškos užsienio kalba gebėjimus.

Naudodamiesi pateikta informacija virtualioje erdvėje, sužinosime apie įvairių šalių istoriją, kultūrą ir menus, geografinę padėtį,  mokysimės naudoti IKT.

Tikėtini rezultatai- gebės atlikti užduotis, sužinos apie Europos šalių kultūrą, tradicijas, istoriją, geografinę padėtį, pagerės anglų kalbos žinios.

Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“.

Programa skirta 2018-2019 mokslo metams.

Organizatoriai VšĮ ,,Vaiko labui“.

Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa moko ,kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti.

Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje šią programą vykdo mokytoja Inga Eičienė, dalyviai – priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai.

Lietuvoje buvo atliktas tarptautinis tyrimas, kurio metu tikrintas programos „Zipio draugai” išliekamasis poveikis vaikams. Tirti vaikų gebėjimai praėjus metams po dalyvavimo programoje. Tyrimai parodė, kad:

 • išaugo vaikų pasitikėjimas savimi,
 • sumažėjo agresyvaus, nevaldomo elgesio atvejų;
 • padidėjo vaikų empatija;
 • vaikai tapo draugiškesni, gebantys drauge rasti išeitį, susitarti;
 • padidėjo dėmesingumas ir gebėjimas susivaldyti;
 • svarbiausia – vaikai išmoko daugiau būdų, kaip įveikti sunkumus: atsiprašyti, pasikalbėti, pasakyti tiesą;
 • lengviau prisitaikė prie mokyklos tvarkos ir aplinkos;
 • greičiau susirado draugų;

 

Manome, kad ir mūsų bendruomenės vaikai , kurie dalyvauja šioje programoje labiau pasitikės savo jėgomis, išmoks įveikti sunkumus, taps draugiškesniais ir lengviau adaptuosis pirmoje klasėje.

 


 

Smurto prevencijos programa „Antras žingsnis “

 

Vykdymo laikas

 

2015-2016 m. m.  – 1 klasė,

2016-2017 m. m.  – 2 klasė,

2017-2018 m. m.  – 3 klasė,

2018-2019 m. m.  – 4 klasė.

 

Programos organizatoriai - Paramos vaikams centras.

 

Programos tikslas - ugdyti bei stiprinti vaikų socialinius - emocinius įgūdžius.

 

Uždaviniai:

Mažinti vaikų agresyvų elgesį, mokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, susitvarkyti su problemomis ir suprasti savo elgesio pasekmes.

 

Programa yra taikoma kaip prevencinė smurto mažinimo priemonė. „Antro žingsnio” programos mokymo planas sukurtas ugdyti vaiko socialinę kompetenciją, mokant jį socialinių emocinių įgūdžių, kurie yra būtini jo sėkmingam tolimesniam gyvenimui. Vaikams, kurių socialinių emocinių įgūdžių lygis yra aukštesnis, žymiai geriau sekasi ne tik bendrauti, bet ir mokytis bei pasiekti savo tikslų. Būtinų gyvenimui socialinių bei emocinių įgūdžių vaikai mokomi modeliuojant gyvenimiškas situacijas, kartojant išmoktus įgūdžius bei teigiamai pastiprinant naujų įgūdžių išmokimą. ,,Antro žingsnio” programa yra taikoma visiems klasės vaikams.

 

Programos rezultatas – sveiki ir saugūs vaikai.

 

Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje šioje programoje dalyvauja pirmus metus 1a ir 1b (mokytojos Loreta Midvikienė ir Dalia Šlionienė ) bei tęsia projektą 2a ir 2b klasės mokiniai (mokytojos Mirendalina Libonienė ir Lina Butvydienė). 

 


 

eTwinning projektas.

 

Projektas yra organizuojamas eTwinning portale Europos mokyklų bendruomenės. Jo sumanytojas ir įkūrėjas mokytojas iš Ispanijos CEIP Savador Espriu mokyklos Badalonoje Joan Molar. Iš viso į šį projektą įsijungė 14 partnerių iš įvairių Europos šalių.

Tai integruotas projektas, kuriame sužinosime apie tų šalių geografinę padėtį, istoriją, kultūrą ir menus. Taip pat pristatysime savo mokyklą, save, savo šeimą ir keliausime virtualioje aplinkoje, kartu žaisime įvairius žaidimus, piešime piešinius ir juos talpinsime eTwinning portale. Projektas truks visus mokslo metus.

Dalykai- dailė, pasaulio pažinimas, anglų kalba, IKT.

Priemonės-El. Paštas, internetinės publikacijos, kita programinė įranga, projekto dienoraštis, TwinSpace.

Dalyviai- Jovarų pagrindinės mokyklos 3a klasės mokiniai.

Projekto vadovė - anglų kalbos mokytoja Vida Antanavičienė.

Tikslai ir uždaviniai:

Ugdyti užsienio kalbos komunikacinę bei tarpkultūrinę kompetenciją, ugdytis asmenines ir socialines vertybines nuostatas, atvirumą pasaulio bendruomenei, toleranciją, kūrybingumą ir saviraiškos užsienio kalba gebėjimus.

Naudodamiesi pateikta informacija virtualioje erdvėje, sužinosime apie įvairių šalių istoriją, kultūrą ir menus, geografinę padėtį,  mokysimės naudoti IKT.

Tikėtini rezultatai- gebės atlikti užduotis, sužinos apie Europos šalių kultūrą, tradicijas, istoriją, geografinę padėtį, pagerės anglų kalbos žinios.


Informacija atnaujinta: 2018-09-24 20:48:51

 PAMOKŲ LAIKAS

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 11.00 - 11.45

5. 12.05 - 12.50

6. 13.00 - 13.45

7. 13.55  - 14.40

2 proc

 

PRIEŠMOKYKLINUKAI Smile

 

PRADINUKAI Laughing

Vaiku linija

Tėvų linija


Penki pojūčiai

 

Darni mokykla

 

samsung

ssm

Projektas „Sveikatiada“

 

 

mukis

 

gyventoju_perspejimo_ir_informavimo_sistema

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 
© Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla Telefonas +370 446 72564 | El. paštas rastine@jovarai.taurage.lm.lt